intro exposities
intro exposities
info Procreatie II

Procreatie II

  • La Paz, 2005
  • brons
  • Afmetingen: 65 cm
  • Inscriptie achterkant: Jack & Jana
  • Inscriptie onderkant: Procreatie II, J. Bollen, 2005

Een imposante vrouwelijke figuur met een bol in haar mond heft een arm op waarin ze een ring houdt. Op haar schouder gezeten is het minuscuul mannetje, eveneens met een ring en een bol. Vlak onder hem verschijnen vele kleine bolletjes...eitjes zie ik. Een graffiti lijkt op de achterkant aangebracht, die de liefde uit tussen Jack en Jana. Ik dacht dat ik 'Jane' aan het schrijven was, maar er kwam een 'a' te voorschijn helemaal op het einde.

Het werk 'Procreatie' van tien jaar eerder stelt de vleselijke act van het 'procreëren' centraal. Dit werk toont mijns inziens een asymmetrische relatie tussen de vrouw en de man. De man lijkt slechts nodig voor de procreatie. Dat is hoe men dit beeld zou kunnen lezen. Misschien ook anders.

De borst van de vrouw heeft een scheur waardoor een kinderhand of een vogel in het binnenste van deze bronzen figuur zou kunnen. Een functionaliteit wordt alzo aan dit beeld mee gegeven, waardoor zijn ('haar' eigenlijk) plaats op deze aarde een extra verantwoording krijgt. Niet?

JB 29-03-2013

Info

Expo

Exposities

Expositie 'La Paz 2001-2008 (deel 1)'

Procreatie II

Informatie 'Verdict'

Informatie '¿Dónde está tu corazon?'

Informatie Exposities

Informatie 'La Paz 2001-2008'

Informatie 'Procreatie II'

Informatie symbolen