Copyright graf

Copyright graf

  • Bolivia, 2007
  • Digitaal bewerkte foto
  • Afmetingen: 5753 x2723 pixels (48.7 x 23 cm) (300 dpi)
  • rode bollen

In de bergen rond La Paz trok ik deze foto van een graf. De naam op het graf verving ik door het ┬ęsymbool van 'copyright'. De horizon op de foto bewerkte ik met een computerprogramma. Het lijkt wel alsof de stad die in de verte vaag te zien is, in brand staat.

'Copyricht graf' werd aangevangen rond dezelfde tijd als 'Propriedad privada' en 'Omheinde velden'. Wordt hier het graf van het concept 'copyright' afgebeeld, of stelt dit werk eerder een graf voor waarop een copyright genomen is? Beide interpretaties lijken me met elkaar verbonden. Men kan het concept van copyright zo ver drijven dat het tegen de borst begint te stoten, waardoor het einde van dit concept zou kunnen worden ingeleid. Copyright is een menselijke uitvinding. We hoeven er niet van uit te gaan dat het hier om een eeuwig geldend concept gaat.

De idee van de intellectuele eigendom baseert zich op de mogelijkheid van originaliteit in het creatieve proces. Maar is uiteindelijk niet alle menselijke creatie met elkaar verbonden en intellectueel schatplichtig aan de andere en aan het leven in het algemeen? Is de idee van intellectuele eigendom niet evenzeer belemmerend voor de menselijke vrijheid en de creativiteit, als dat ze mogelijkheden schept voor creaties in bepaalde omstandigheden? Is het niet een beperkte individualistische levensopvatting die hier gekroond wordt, eerder dan een natuurwet? Zorgt de idee van de intellectuele eigendom niet voor een hefboom voor machtsconcentratie waardoor de menselijke expressie meer en meer gefnuikt zal worden? We dienen in ieder geval geen blind geloof te hechten aan degenen die slechts de goedheden van dit concept prediken, zeker niet als we merken dat de predikers accumulatie van rijkdom in de handen van weinigen voor ogen hebben, eerder dan welvaart, vrijheid en rechtvaardigheid voor de velen.

JB 24-02-2012

Info

Expo

Exposities

Expositie 'La Paz 2001-2008 (deel 2)'

Pixelwerk

Copyright graf

Informatie 'La Paz iluminada'

Informatie 'Gekooid'

Informatie Exposities

Informatie 'La Paz 2001-2008'

Informatie 'Pixelwerk'

Informatie 'Copyright graf'

Informatie symbolen