La Paz al azar

Documental objetivo: La Paz al azar

(Objectieve documentaire: La Paz bij toeval)
 • Bolivia, 2007
 • Documentaire
 • 17 minuten
 • formaat: NTSC DV
 • Spaans gesproken zonder ondertitels
 • rode bollen
 • Productie: Marisol A. Calle Nina, Mirko Álvarez, Johan Bollen
 • Directie en montage: Johan bollen
 • Camera: David Yánez, Juan Pablo Leaño, Johan Bollen
 • Geluid: David Yánez, Marisol A. Calle Nina, Juan Pablo Leaño
 • Montage assistent: David Yánez

Het project 'Documental objetivo' ('Objectieve documentaire') pretendeerde een serie van pseudo-experimenten uit te voeren rond het thema van de objectiviteit, uitgaande van de 'ingrediënten' van de documentaire als medium. De experimenten tonen de absurditeit aan van de pogingen een complete objectiviteit te betrachten vanwege de documentairemaker. De objectiviteit lijkt steeds te ontsnappen. De oorspronkelijke bedoeling was om een 'fake' documentaire te maken van een groep filmmakers op zoek naar de objectiviteit. Maar uiteindelijk nodigden de zogezegde objectieve beelden die uit de experimenten voortkwamen meer uit tot een creatief werk dan de beelden van een tweede camera die de 'making off' beelden opnam. Het resultaat waren 'ongeveer' twee documentaires, 'La Paz al azar' ('La Paz bij toeval') en 'Las necesidades...' ('De behoeften...'). Beide documentaires maken enkel gebruik van de experimentele videobeelden die een gevolg zijn van de objectiviteitsexperimenten.

Een van de experimenten bestond uit een zoektocht naar de meest objectieve shot door zoveel mogelijk beslissingen uit handen van de cameraman te nemen. Door toeval werden alle technische inmstellingen van de camera bepaald (vandaar dat de witbalans niet correct is in sommige beelden bijvoorbeeld), alsook de positie en beweging van de camera, de tijdsduur van de opname, enz... Zelfs het schoonvegen van de lens zou een ingreep zijn die afbreuk zou doen aan de objectiviteit. Een ander experiment bestond erin om de camera om het half uur aan te schakelen en een opname van 360 graden te maken van wat er zich toevallig in beeld bevond. Gebruik werd gemaakt van het 'toeval' dat darts, telefoongidsen, dieren, landkaarten, de kaartenbak van de bibliotheek, of de rekken met CD's in de muziekwinkel kunnen bieden. Gevraagd werd aan lezers cocabladeren, opgeroepen 'geesten' of op internetforums, wat, hoe, en waar te filmen. In verschillende experimenten werd het publiek betrokken die de beslissingen van de filmmaker overnam. Zo werden interviews gedaan zonder vragen te stellen, werden mensen uitgenodigd elkaar te interviewen, of werd er een enquête georganiseerd waar de vragen, de plaats, of het aantal interviews bepaald werden door voorbijgangers die in de toevallig uitgekozen kleur oranje gekleed waren.

De serie van experimenten voltrok zich over een periode van twee dagen en leverde uiteindelijk minder dan twee uur effectief beeldmateriaal op, afkomstig van de 'objectieve' camera. Uiteindelijk moesten we vaststellen dat de objectiviteit zoals verwacht niet bereikt werd, alleen al door het feit dat alle experimenten ons binnen de grenzen van de stad hielden, voor een deel als gevolg van logistieke beperkingen. Maar er was meer. Op een of andere manier was het de stad zelf die het protagonisme leek overgenomen te hebben doorheen al die experimenten, waardoor we van hier naar daar geslingerd werden langs toevallige lijnen doorheen La Paz. Het protagonisme van de stad nodigde uit tot een montage van het beeldmateriaal die resulteerde in de documentaire 'La Paz al azar'. La Paz lijkt zichzelf te tonen als een kleurrijke, open en vrije plaats, mijn inziens.

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest wat gelijkaardige experimenten in een andere stad tot gevolg zouden hebben.

JB 23-02-2011

Info

Expo

Exposities

Expositie 'La Paz 2001-2008 (deel 2)'

2½ documentaires

Documental Objetivo: La Paz al azar

Informatie 'Obras Altas'

Informatie 'Documental Objetivo: Las necesidades...'

Informatie Exposities

Informatie 'La Paz 2001-2008'

Informatie '2½ documentaires'

Informatie 'Documental Objetivo: La Paz al azar'

Informatie symbolen