El interior de mi cámara

El interior de mi cámara

(Het binnenste van mijn camera)
  • Mallasa, 2011
  • Afbraaksculptuur, fotografie, digitaal
  • Afmetingen: 25.5 x 18.8 cm (300ppi)
  • Geen inscripties op eerste foto van de reeks

Ik trok een foto van het binnenste van mijn videocamera die stuk was sinds februari 2010. De ontmanteling van de camera had de constructie van een aantal digitale werken tot gevolg.

Men kan zich afvragen of het proces van ontmanteling op zich een artistieke daad vertegenwoordigen kan, en in hoeverre het hier gaat om een 'sculptuur,' te vergelijken misschien met een steen waar men stukken van afhaalt om een bepaalde vorm bloot te leggen. Het verschil zou dan zijn dat de camera een door de mens gemaakt product is. Verder denkend zou men de destructie van, of het verder voortbouwen op, het werk (de camera in dit geval) van een ander mens onder bepaalde voorwaarden als een artistieke daad kunnen zien.

De individuele heiligheid van het kunstwerk in vraag stellen is mijns inziens geen oneerbaar doel. Met welk recht eist een kunstenaar een eeuwige plaats op voor zijn creaties? Is het ongevraagd innemen van die ruimte als gevolg van een ander kwaliteitsvol proces niet evenzeer kunst te noemen? Deze discussie kan niet ten gronde gevoerd worden zonder de relatie tussen 'kunst' en 'eigendom' uit te diepen. Ik ga ervan uit dat beide concepten menselijke constructies zijn en aldus in vraag gesteld kunnen en mogen worden ten dienste van de mens en het leven in het algemeen.

JB 05-06-2013

Info

Expo

Exposities

Expositie 'Mallasa 2010-2012''

Pixelwerk

El interior de mi cámara

Informatie 'Chip setting'

Informatie 'Ronde geboorte'

Informatie Exposities

Informatie 'Mallasa 2010-2012'

Informatie 'Pixelwerk'

Informatie 'El interior de mi cámara'

Informatie symbolen

Download