Website

website_informatie

Info

Expo

Over website

Bug

Werken

Berichten

De andere

De auteur

Woorden

vorige woorden

volgende woorden

Website als proces

In 2008 besliste ik me XHTML en CSS eigen te maken, met de bedoeling een website over mijn werk samen te stellen en via het internet beschikbaar te maken. Het resultaat is de website Expoo.info. De website biedt de flexibiliteit die ik wens om mijn werken te presenteren op een creatieve manier. Het is tot nu toe niet de website geworden die ik voor ogen heb, met meerdere exposities, verschillende talen en dynamische aspecten zoals een forum, maar ik beschouwde de website in maart 2012 als voldoende ontwikkeld om hem wereldkundig te maken. Ik hoop de website te blijven ontwikkelen als een deel van het 'oeuvre', niet enkel als een presentatie ervan.

Structuur website

De organisatie van de website kan misschien verwarrend overkomen omdat er veel gewerkt wordt met visuele symbolen en er een zelfbedachte structuur gehanteerd wordt die waarschijnlijk onbekend is bij velen. Toch is de website mijns inziens geen chaos maar een samenhangend geheel, waar men snel zijn weg kan vinden eens men de onderliggende logica begrijpt. In plaats van een website die de bezoeker zo vlug mogelijk naar de door hem zelf gewenste plaats brengt, wordt in Expoo.info een andere logica gehanteerd, waarbij van de bezoeker niet in de eerste plaats verwacht wordt dat hij op zoek is naar specifieke informatie, maar bereid is op een ontdekkingstocht te gaan zonder een specifiek doel voor ogen, alsof men een tentoonstelling zou bezoeken zonder te weten waaraan zich te verwachten.

De website is onderverdeeld in twee grote delen, een expositiegedeelte en een algemeen informatiegedeelte. In het expositiegedeelte heeft zowat elk visueel deel een overeenkomstig informatiegedeelte. Een expositie kan bestaan uit werken, groepen van werken, of groepen van details van werken. Groepen kunnen op hun beurt groepen bevatten. Op die wijze zijn er drie niveaus van diepgang mogelijk. Meer informatie over de exposities is hier te vinden.

Volgend schema kan helpen te begrijpen hoe de website georganiseerd is. Een grotere versie is terug te vinden op de introductiepagina van de website.

structuur expoo.info
Voorbeeld van de structuur van Expoo.info

Aanbevolen browser

De website zo ontwikkelen dat de verschillende browsers op gelijkaardige wijze de code zouden interpreteren bleek een frustrerende aangelegenheid, die me veel tijd gekost heeft. Voornamelijk Internet Explorer (versie 6 en 7) bleek nogal eigenzinnig in de interpretatie van de code, waardoor ik soms de code diende te 'verminken' of speciale scripts te installeren, om problemen met deze browser te overkomen. Ook de opeenvolgende versies van Internet Explorer bleken de code niet op dezelfde wijze te interpreteren, en introduceerden nieuwe problemen terwijl ze andere 'bugs' oplosten.

firefox logo

Uiteindelijk besliste ik om mijn pogingen Internet Explorer ter wille te zijn te staken en de Firefox browser als de standaard te beschouwen voor deze website. Die browser leek me het meest getrouw aan de code, zoals opgesteld door het World Wide Web Consortium. Ik testte de website ook met de Safari en Opera browsers en stelde slechts minimale en weinig storende afwijkingen vast in vergelijking met Firefox.

JB 07-03-2012

Flash Player

flashPlayer logo

De website maakt gebruik van Flash videos. Om de website te apreciƫren zoals bedoeld is de installatie van Adobe Flash Player noodzakelijk.

JB 20-09-2014