Woorden

Info

Expo

Introductie eerste expositie

Introductie laatste expositie

Over website

Bug

Werken

Berichten

De andere

De auteur

Woorden

vorige woorden

volgende woorden

Inleidende woorden

Een vriend vertelde me meer dan 10 jaar geleden dat de verhalen die ik rond de werken vertelde niet verloren zouden mogen gaan, en best opgeschreven zouden worden. Zowat elk werk had zijn unieke ontstaansgeschiedenis, zijn eigen verbale omhulsel. Helaas heb ik zijn advies niet goed opgevolgd en begin ik veel van die verhalen te vergeten, merk ik nu. Die paar verhalen die ik in de loop der jaren wel opschreef wil ik hier graag verzamelen, samen met een aantal van de teksten, notities, woordimprovisaties, en dergelijke, met betrekking tot kunst in het algemeen of andere thema's.

Na meer dan twee decennia grotendeels buiten het Nederlands taalgebied vertoefd te hebben voel ik sleet op mijn taalgebruik komen. Ik wil echter mogelijke fouten, vergissingen en tekortkomingen, geen hindernis laten zijn om mijn woordbrouwsels openbaar te maken, wat niet wil zeggen dat ik geen schaamte kan voelen voor dwaasheden. Ik verwelkom correcties, suggesties, en discussies dienaangaande.

Ik begin met de meest recente tekst, genaamd 'Het dogma van eenheid in de actuele kunst', beschikbaar te maken hier op de website. Hopelijk volgen er andere binnen niet te lange tijd. JB 01-03-2012

Het dogma van eenheid in de actuele kunst (03-2012)

Een reflectie over kunst geschreven naar aanleiding van mijn deelname aan de kunstwedstrijd Canvascollectie in 2012. Ik maakte van die gelegenheid gebruik mijn mening over één van de naar mijn mening in het actuele kunstparadigma aanwezige vooroordelen ten opzichte van de kunst, aan de kunstwereld kenbaar te maken.

Evaluatie deelname kunstwedstrijd Canvascollectie 2012 (05-2012)