Informatie exposities

Informatie exposities

Info

Expo

Exposities

Informatie eerste expositie

Informatie laatste expositie

Informatie Exposities

  1. Tijd om achterom te kijken
  2. Praktische informatie voor bezoek aan exposities
  3. Informatie over symbolen

1 Tijd om achterom te kijken

Verschillende jaren zijn er verlopen sinds ik het gevoel kreeg dat het tijd werd achterom te kijken en meer aandacht te besteden aan het in contact brengen van mijn werk met een publiek. Achteromkijken blijkt me dikwijls meer moeite en tijd te kosten dan ik er voor over heb. Het lijkt me vaak tijdverlies dat afleidt van de kunst zelf. Ondertussen besef ik dat er werken verloren zijn gaan zonder dat er zelfs een foto van bestond of terug te vinden is. De zorg voor werken begint zwaar te wegen. De plaats in de wereld die ik ze toewens komt me meer en meer over als een bevrijding die wegen opent voor nieuwe geboorten. Mijn zorg is niet het loslaten van een creatie omwille van een gehechtheid aan een voorwerp, maar het vinden van een geschikt moment en plaats om het werk zijn rol onder de mensen in de best mogelijke omstandigheden te laten aanvangen. Ik besef meer en meer dat ik deze taak niet naar behoren kan vervullen enkel door mijn werk ergens op te stapelen of bij vrienden onder te brengen zoals ik tot nu toe voornamelijk deed, maar dat ik een ruimer 'actueel' publiek voor mijn werk dien te zoeken.

De pogingen contact met een publiek te zoeken resulteerden over een periode van vijftien jaar in een drietal tentoonstellingen naast de participatie aan enkele groepstentoonstellingen en kunstwedstrijden. Het is dus niet zo dat mijn werk verborgen is gebleven gedurende die tijd, maar ik besef dat mijn inspanningen om mijn werk naar een publiek te brengen niet veelvuldig te noemen zijn. Ook de werken die ik de laatste jaren gemaakt heb, in een betrekkelijk isolement hier in Bolivia, deden me de noodzaak voelen een nieuwe inspanning te doen om mijn werk tentoon te stellen, ook al is het voornamelijk via fotografische reproducties zoals op deze website.

De website geeft me de kans virtuele exposities te organiseren. De organisatie van die exposities is zelf een creatief proces dat me motiveert verder te doen en ook een aantal nieuwe 'virtuele' werken heeft opgeleverd. Ik heb de organisatie van die virtuele exposities aangevangen met die werken die ik rond me had in 2008, op het moment dat ik aan de expoo.info website begon. Hoe verder ik in het verleden terug ga hoe moeilijker het zal zijn een overzicht aan te bieden van mijn werk, omwille van het vervagen van herinneringen en bij gebrek aan fotografisch materiaal. Op dit moment is enkel de expositie 'La Paz 2001-2008 (deel 2)' online te bezoeken. Ik hoop dat andere exposities binnen niet te lange tijd mogen volgen.

Ik dank de mensen die me een kans gaven mijn werk naar een publiek te brengen. In het bijzonder dank ik Lieve Demaegd die me bijstond vanaf het begin van dit mooie maar ook pijnlijke pad van de 'kunst'. Mijn kinderen Nena en Ada dank ik om er te zijn en me te accepteren. Nico dank ik voor alles wat hij gaf aan dit leven. Mijn ouders dank ik voor in me te geloven. Mijn broer Bart en schoonzus Ilse voor alle onmisbare hulp. Mijn zus voor haar glimlach. Mijn vriend Jordan dank ik voor de vriendschap en zijn muziek. Verder dank ik mijn vrienden Ben & Ingrid, Jan & Lies, Gudrun & Harald, Mario & Lou, Jan & Ine, Annemarieke & Jaap, Geert & Hilde, Willy & Be, Jan & Mariane, Stef & Els, Sofie & José Luis, Antoine & Hilde, Aine & Antoine, Tania & Walter, Victor & María, Wolfgang & Marta, Geert, James, Brigitte, Nele, Gregorio, Paul, Celia, Ine, An, An, Johan, Lilian, Fred, Adda... en andere vrienden aan wie ik me verontschuldig om hen niet te vernoemen hier. Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven kennen ook al laat ik weinig van me horen dikwijls, en wens iedereen interessante bezoeken aan deze expositieruimte toe.

JB 06-02-2012

2 Praktische informatie voor bezoek aan exposities

De exposities zijn zo georganiseerd dat ze te bezoeken zijn, al dan niet met bijhorende informatie over de werken. De witte bollen op de verticale baar aan de rechterkant geven toegang tot die informatie. De symbolen in een rode cirkel op de horizontale baar geven toegang tot een reproductie van de werken zelf, tot groepen van werken of delen van werken. Klik hier voor meer informatie over de structuur van de website.

Naar de werken wordt steeds verwezen met hun originele naam, in de taal waarin die naam ontstond. De vertaling kan men terug vinden in het informatiegedeelte van elk werk, door de witte bollen aan te klikken.

De virtuele exposities komen vaak overeen met verschillende periodes uit mijn leven en de verschillende plaatsen waar ik gewoond heb. Ook binnen elke expositie poog ik meestal de werken in chronologische volgorde te presenteren.

3 Informatie over gebruikte symbolen

Volgende symbolen worden in de website gebruikt om kunst te beschrijven. Een strikte afbakening tussen de verschillende categorieën wordt niet nagestreefd. Half transparante symbolen duiden op discussie of twijfel.

schilder en tekening symboolPallet en ganzenveer: Schilderij, tekening, collage... Een tastbaar tweedimensionaal werk, al dan niet met een oppervlaktetextuur.

schilder en tekening symboolHamer en bijtel: Sculpturen, (gevonden) objecten, of een tastbaar driedimensionaal werk. Mechanische werken.

functioneel object symboolPot en knoken: Functioneel object. Nutsvoorwerp.

vakje symboolKist: Duidt op al dan niet verborgen vakjes, holtes, ruimtes, waarin zaken kunnen bewaard worden. Aanwezig in kunstwerken die dikwijls niet 'functioneel' zijn in de eerste plaats.

natuurwerk symboolBlad: Natuursculptuur. Levende planten die kunstzinnig begeleid werden in hun groeiproces.

spel symboolPion en bal: Spel of werk met spelelementen.

computer werk symboolComputer: Kunst gemaakt met een computer. Digitale kunst. Pixelkunst.

3d computer symboolBol: Pixelsculptuur. Computersculptuur. Digitale sculptuur door middel van een 3D computerprogramma.

fotografie symboolFotocamera: Fotografie, eventueel met aanpassingen van kleur en contrast. Ook gebruikt voor fotografie door derden geïncorporeerd in werk.

audiovisueel symboolFilmcamera: Bewegende beelden. Audiovisuele kunst. Video. Film. Documentaire.

animatie symboolBotsende bal: Animatie.

web symboolWorld Wide Web: Kunst die via een 'browser' programma dient benaderd te worden. Hierbij kan o.a. pixelkunst, fotografie, of video gebruikt worden. Webwerk. Web- of browserkunst.

installatie symboolOpgestapelde blokken: Installatie.

performance symboolBewegende figuren: Handeling. performance.•

conceptueel symboolBrein-ei: Conceptueel. Werk dat een idee benadrukt. Ook gebruikt indien een werk de kunst zelf tot thema heeft. (Problematische categorie omwille van de eenheid tussen vorm en inhoud in de kunst, mijns inziens.)

taal symboolMond en pen: Geschreven of gesproken woord.

taal symboolReparatie: Gerepareerde kunst of de reparatie als kunst.

diverse symboolOor: Muziek, geluid.

diverse symboolDrie punten: Diverse werken.

diverse symboolWitte bol: Informatie.

diverse symboolFiguur aan computer: Dit deel van de website is onvolledig, onvoltooid of onder constructie.• Met dank aan Tim Oberlander voor de 'Basic guy rig' waarmee het 'Performance' symbool gemaakt werd.