Paint stick

Paint stick

('Verfstok')
  • Mallasa, 2013
  • Olieverf op roestvij staal op bronzen voetstuk, epoxi
  • Afmetingen: 10 cm
  • Inscripties onderkant:J Bollen, MMXIII

Van een schilderij afgeschraapte halfdroge olieverf werd tot een worstje gevormd en op een stuk metaal gezet. In hoever is er hier nog sprake van 'schilderkunst'? Moest ik de alzo behandelde verf terug op een doek of paneel aangebracht hebben, zou er wel sprake van schilderkunst geweest kunnen zijn. Maar nu niet dan? Het werk ziet er aan alle kanten ongeveer gelijk uit wanneer het gedraaid wordt rond zijn as.

De grens tussen sculptuur en schilderij wordt verder in vraag gesteld door het mijns inziens verwante werk (of werken ?) “Piece of Paint”.

Het werk 'Kandinsky birds' (rond 1997) met zijn kader die de gezichtshoek verandert waaronder het schilderij normaal bekeken wordt door de toeschouwer, is ook relevant in deze discussie.

Uiteindelijk hoeft dit werkje niet noodzakelijk gezien te worden als een vraagstelling rond de indelingen die de mens aanbrengt tussen verschillende kunstvormen. De ontstaanswijze is eerder spontaan te noemen, zonder dat de 'idee' vooraf ging aan de 'vorm', zoals men dat meestal van 'conceptuele kunst' verwacht. De interpretatie ontstond voor een deel achteraf in dit geval, voor een ander deel tijdens het spel met de materie. Voor een ander deel blijft de interpretatie open wat mij betreft.

Het origineel van het bronzen voetstuk werd gemaakt in klei door één van mijn kinderen rond 2005. Het was bedoeld als schaakstuk voor het 'Figuratief abstract schaakspel'. Kinderen imiteren de grote mensen.

JB 07-06-2013

Info

Expo

Exposities

Expositie 'Mallasa 2010-2012''

Diverse werken

Paint stick

Informatie 'Zonder naam (abstract vierkant)'

Informatie 'Piece of paint'

Informatie Exposities

Informatie 'Mallasa 2010-2012'

Informatie 'Diverse werken'

Informatie 'Paint stick'

Informatie symbolen

Download