Twee gezichten

Twee gezichten

  • Bolivia, 2007-2012
  • fotommontage
  • Afmetingen: 53.8 x 57.7 cm (220ppi)
  • Inscripties: Twee gezichten, Johan Bollen,2012
  • rode bollen

Een foto van een in 2010 verloren gegaan stuk van een metalen werk werd digitaal bewerkt. Twee gezichten kwamen de foto vervoegen.

JB 06-06-2013

Laswerkje met gezicht

  • Bolivia, 2007-2012
  • fotomontage
  • Afmetingen: 53.8 x 57.7 cm (220ppi)
  • Inscripties: Johan Bollen, 2012
  • rode bollen

Variant met één gezicht.

JB 06-06-2013

Info

Expo

Exposities

Expositie 'Mallasa 2010-2012''

Pixelwerk

Twee gezichten

Informatie 'Landschap met cactus'

Informatie 'Empleada'

Informatie Exposities

Informatie 'Mallasa 2010-2012'

Informatie 'Pixelwerk'

Informatie 'Twee gezichten'

Informatie symbolen

Download

Twee gezichten

Laswerkje met gezicht